Julka Geržová

Túžba po harmonickom živote ju priviedla k joge. Na základe osobných zdravotných problémov sa dostala k rôznym terapiám a masážam, ako nevyhnutnému doplnku k fyzickej záťaži a stresu. Svoje skúsenosti a znalosti sa rozhodla odovzdávať ďalej, uprednostňuje individuálny prístup, pretože každý z nás je jedinečný. Stále sa vzdeláva a rozširuje si svoje terapeutické spektrum.

Na mnou vedených hodinách sa sústredíme na vnímanie svojho tela, na dych a keďže je tam veľká koncentrácia na seba, po hodine sa budete zaručene cítiť omnoho voľnejšie, pokojnejšie, s čistou hlavou  nastáva pocit vnútorného pokoja, stíšenie a silný zážitok z precítenia vlastného tela.

Veľmi sa na vás teším.